Pozdravljeni,
v petkovem Uradnem listu je bil objavljen 4. in predvidoma zadnji javni poziv za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS. Razpisana sredstva so v višini 1,1 milijona evrov, znesek sofinanciranja na posamezen LAS pa znaša do 100.000 evrov (85% sofinanciranje). Upravičeni so stroški dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevej v naravi. DDV ni upravičen strošek. Rok za oddajo vlog je 19.10.2018.

Upravičene so naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.