Dobrobit živali: vprašanja in pobude za ministrico

V času kislih kumaric vas vljudno vabim pod lipo “Pri Dominu” na “bloško pohanje” (kvašeni flancati) in vinske štrukeljce ter sezonsko pijačo (šabeso).

Seznaniti vas želim z odgovori in konstruktivnimi pobudami posameznikov na moje vprašanje, zastavljeno osebno, telefonsko in na socialnih omrežjih, o izvajanju ukrepa dobrobit živali v Zbirni vlogi 2019 ARSKTRP v primeru, ko je prisotna višja sila.

K sodelovanju vljudno vabljeni tudi vsi ostali, ki vas zgoraj omenjena situacija zanima.  Če želite, mi lahko pošljete vaš uvid te teme na moj spodaj navedeni E ali poštni naslov.

V iskreni želji, da bom mogoče tudi jaz pripomorem s to mini anketo k hitrejšemu razpletu neljubih dogodkov na naših pašnikih in konstruktivnemu pogovoru z ministrico, ki je planiran naslednjega dne, bom zbrane pobude in mnenja posredovala moderatorjem naše civilne iniciative Za zaščito ljudi domačih živali in okolja pred vdori in napadi zveri.

Zaradi lažje organizacije dogodka –  je zaželena vaša predhodna prijava na spodnji kontakt. Hvala!

E: martinahribar4@gmail.com

Martina Hribar, Ravne na Blokah 12, SI-1385 Nova vas