4. sestanek Zavoda Vrabec Bloke

Člani Zavoda Vrabec Bloke in vsi ostali, ki vas naše delovanje zanima, vljudno vabljeni na naš 4. sestanek preko Skypa. Na predlog Edvarda Lorencona pa vas vabiva, da se nama lahko pridružite tudi osebno v mali sobi Okrepčevalnice “Pri Dominu” v Novi vasi na Blokah 5.

Dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika 3. sestanka Zavoda Vrabec Bloke

2.  Priprave na 11. srečanje ljubiteljev letalstva, ki bo 5.10.2019 pri Fari na Blokah

3.  Pregled pobude za udeležbo na 18. Festivalu LUPA – Dogodek v pritličju (Ljubljana, Prešernov trg, 11.9.2019)

4.  Pregled priprav na 90-letnico Jadralne šole Bloke (september 2024)

5.  Razno

Po sestanku,  – ogled ostankov temeljev Jadralnega centra Bloke nad Faro in rojstne hiše Gregorja Kraškoviča na Studencu na Blokah. Zdravnik Kraškovič je znan kot  prvi slovenski zapisovalec  o letalstvu on kot prvi slovenski balonar.

Zaželjeno, če mi predhodno sporočite vašo osebno udeležbo ali povezavo preko interneta. Hvala!

Dobrodošli!


Zavod Vrabec Bloke, Ravne na Blokah 12, 1385 Nova vas

Info:  martina@vrabec-bloke.si,

GSM: 051228575 

P.s.: Zapisnike preteklih sestankov in ostalo gradivo vam pošljem prihodnji teden.

Lep pozdrav

Martina Hribar in Edvard Lorencon